<[if !IE]> <[endif]>>

Datautbildning

• Utbildningar: Windows, Word, Excel, PowerPoint m.m.
• Hjälp med anpassade mallar i Excel och Word
• Uppdatering av hemsidan
• IT anpassad utbildning
• Dokumentation av IT-miljö