<[if !IE]> <[endif]>>

Server & Nätverk

• Drift och underhåll
• Installation av hårdvara, operativsystem och mjukvara
• Installation och drift av Windows server 2003, 2008 och 2012
• Backuplösningar
• Rådgivning inför inköp och investeringar
• Anslutning av datorer, smartphones och skrivare
• Funktionstest