<[if !IE]> <[endif]>>

Hjälp till Användare

• Datasupport och datorhjälp
• Support: på plats, via telefon eller fjärrstyrning
• Förebyggande support av din IT mijlö
• Virusskydd

Server & Nätverk

• Drift och underhåll
• Installation av mjukvara och operativsystem
• Backuplösningar
• Rådgivning inför inköp och investeringar
• Anslutning av datorer, smartphones och skrivare.

Datautbildning

• Utbildningar: Windows, Word, Excel, PowerPoint mm.
• Hjälp med anpassade mallar i Microsoft Office
• Uppdatering av hemsidan
• IT anpassad utbildning